Tekniska lösningar:

  • Odlingsrännor
  • Fläktar (Hatec 4000)
  • Belysningsarmaturer
  • Varvtalsregulator
  • Elektriska tillbehör