Sommaren 2020 förvärvades Hatec AB av Roger och Carina Seahorse och företaget flyttade till Malmö.

Hatec AB erbjuder tekniska lösningar för växthusodling som odlingsrännor, fläktar och belysning.

Vi har stor erfarenhet och kunskap av polymera material, därför är det  odlingsrännor som är vår styrka.  

Vi tillhandahåller även: krukor, påsar, elektriska tillbehör…

Kontakta oss för att diskutera era behov så skapar vi en lösning tillsammans.