Välkommen till Hatec

Vi säljer och levererar lösningar till framför allt trädgådsnäringen.
Ex. Maskiner, rännor, emballage, förbrukningsvaror etc

Aktuellt:

 

 

   
 
 

Tel: +46 793 04 47 47 E-post: info@hatec.se Postadress: Gamlegårdsvägen 50, 216 20 Malmö