Välkommen till Hatec

Vi säljer och levererar lösningar till framför allt trädgådsnäringen.
Ex. Maskiner, rännor, emballage, förbrukningsvaror etc

Aktuellt:

 

 

   
 
 

Tel: 018-55 88 98 E-post: info@hatec.se Postadress: Kristallen, 754 51 Uppsala.